Servicii

BNP IOSEP

Servicii și competență notarială

Biroul Notarului Public Iosep Cristina-Mihaela are competenţă teritorială şi materială generală în ceea ce priveşte întocmirea şi efectuarea următoarelor proceduri notariale:

 

Servicii notariale pentru persoane FIZICE

Actele notariale solicitate biroului nostru, pot fi indeplinite si in afara sediului notariatului, prin deplasarea notarului public si a secretarului, daca persoana sau persoanele in cauza nu se pot deplasa la biroul nostru, din motive obiective ( sanatate, etc.), pe baza unei cereri si cu o programare prealabila.

SERVICII DE TRADUCERI

Biroul notarial ofera servicii de traduceri, din si in limba engleza, franceza, italiana, spaniolă,turcă, chineză, arabă, ebraică, rusă, bulgară, polonă, cehă, colaborand cu traducatori autorizati de Ministerul Justitiei.

SERVICII DE CADASTRU

Biroul notarial colaboreaza cu experti cadastristi autorizati în vederea intocmirii documentatiei cadastrale şi a intabulării dreptului de proprietate la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară competent.

Servicii notariale pentru persoane JURIDICE

SERVICII DE TRADUCERI

Biroul notarial ofera si servicii de traduceri, din si in limba engleza, franceza, italiana, spaniolă,turcă, chineză, arabă, ebraică, rusă, bulgară, polonă, cehă, colaborand cu traducatori autorizati de Ministerul Justitiei.

SERVICII DE CADASTRU

Biroul notarial colaboreaza cu experti cadastristi autorizati, pentru intocmirea documentatiei cadastrale şi a intabulării dreptului de proprietate la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară competent.

Excepțiile de competență ale Biroului Notarial

Biroul Notarial sesizat cu o cerere de deschidere a procedurii notariale succesorale va putea dezbate si solutiona respectiva succesiune, numai daca defunctul a avut ultimul domiciliu pe raza judetului Ilfov, a judecătoriei Buftea ( Ştefăneşti, Voluntari, Moara Vlăsiei, Dascălu, Periş, Gruiu, Grădiştea, Chitila, Chiajna, Otopeni, Snagov, etc.).

Biroul notarial, prin prerogativele sale juridice și competența specifică, se configurează ca un for specializat în gestionarea divorțurilor ca excepție de competență. Cu proceduri riguros reglementate, notarii devin artizanii unei despărțiri legale și echitabile, asigurând respectarea strictă a normelor legale în procesele de dizolvare maritală.

Celelalte exceptii de la competenta generala a notarului public, sunt prevazute de Legea 36/1995 a notarilor publici si a activitatii notariale.

Descoperă experiența notarială de încredere la biroul nostru

Nr. de tel

0723 217 278